Despre proiect

proiect Lizzet

Despre proiect

Titlul proiectului: „Creșterea capacitații de producție și modernizarea bazei materiale a firmei SC LIDIA MOD COLLECTION SRL prin învestiții în echipamente tehnologice noi”

Denumirea beneficiarului: LIDIA MOD COLLECTION S.R.L

Scopul proiectului: Asigurarea dezvoltării economice durabile a SC LIDIA MOD COLLECTION SRL prin retehnologizarea și dezvoltarea bazei materiale și prin creșterea numărului mediu de salariați, prin intermediul Programului Operațional Regional 2.1A „Microîntreprinderi”.


Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Retehnologizarea și dezvoltarea bazei materiale din cadrul SC LIDIA MOD COLLECTION SRL prin achiziționarea de echipamente noi, inovatoare, și investiții care să asigure colectarea selectivă.
2. Asigurarea resurselor umane necesare pentru prestarea activității în condiții optime, având în vedere creșterea cererii pentru produse, preconizată în urma modernizării activității.
3. Asigurarea unui management performant al proiectului.


Rezultatele proiectului:
1. Achiziționare resurse materiale necesare pentru desfășurarea optimă a activității vizate prin proiect.
2. Cinci noi locuri de muncă create prin proiect (normă întreagă, perioadă nedeterminată), astfel încât în anul ulterior finalizării proiectului, numărul mediu de salariați va fi mai mare cu minim 5 față de anul 2016.
3. Implementarea proiectului cu succes, fără corecții financiare, în condițiile propuse.


Data începerii proiectului: 01.12.2016
Dată finalizare proiect: 31.03.2019
Valoarea totală a proiectului: 604.825,45 lei, din care ajutor financiar nerambursabil (FEDR + buget național): 427.711,29 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 363.554,59 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre Programului Operaţional Regional 2014-2020,
vă invităm să vizitaţi www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
footer